RO | EN

Servicii de Contabilitate

 • Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori
 • Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil
 • Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale
 • Întocmirea de dosare credite, dosare leasing
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară
 • Refacerea evidenţelor contabile viciate
Pagini utile
Social
facebook

ULMACONT FINANCE SRL / Nr. R.C.: J03/564/2011 / C.I.F: RO28340266 / Loc. Pitești, Argeș, str. Frații Golești, nr 13

Membru CECCAR din 2011